FruitDelta Rivierenland in cijfers

Algemeen

0
Aantal inwoners (2019)
0
Aantal huishoudens (2019)
0
Aantal beroepsbevolking (2018)
0
Aantal banen (2016)
0%
Werkeloosheid (2018)
0%
Beroepsbevolking hoogopgeleid (2017)
0%
Beroepsbevolking middelbaar opgeleid (2017)
0%
Beroepsbevolking praktisch opgeleid (2017)

Logistiek en Economie

0
Aantal banen logistiek en beroepsvervoer*
0
Aantal banen groothandel en vervoeropslag*
0
Aantal bedrijven logistiek en beroepsvervoer

*) = 25% werkgelegenheid regio (logistiek en beroepsvervoer + groothandel en vervoeropslag)

Bron: PWE 2016 en WUR

Agribusiness

0
Aantal bedrijven in de tuinbouw
0
Aantal banen in de tuinbouw (= 3% werkgelegenheid regio)

Bron: PWE 2016

Recreatie en Toerisme

0
Aantal overnachtingen
0 miljoen
Aantal bezoeken
0 miljoen
Omzet totaal in €
0 miljoen
Omzet verblijfsrecreatie in €
0 miljoen
Omzet dagrecreatie in €
0
Aantal banen totaal in fte (= 2% werkgelegenheid regio)
0%
Werkgelegenheid R&T verblijfsrecreatie
0%
Werkgelegenheid R&T dagrecreatie

Bron: Vrijetijdsmonitor 2016, zie ook http://rivierenland.biz/projecten/monitor2016/

In 2020 vindt actualisatie van de cijfers plaats.